Certifiering

Syrener 2013 05 26 029

På bilden finns Isokonsulterna Rolf Persson

ISO konsulternas arbetssätt leder snabbt och enkelt fram till certifiering av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Alla företag har ett arbetssätt som i många avseenden överensstämmer med standardkraven men är inte dokumenterat eller bara delvis dokumenterat. Vi fångar upp ert arbetssätt med era egna ord och utryck vilket gör att personalen har lätt att känna igen sig i handboken som i sin tur leder till att implementeringen av ert arbetssätt för att framställa den produkt/tjänst som ni leverera redan är implementerad. Vi behöver komplettera med standardens administrativa delar som till det mesta är ledningens ansvar. Vi hjälper även till med eller vägleder er med att genomföra Ledningens Genomgång som vi benämner Bokslut för att få bättre förståelse för genomgångens syfte. Det behövs också göras en internrevision av hela systemet i alla delar av företaget för att ni ska kunna testa att handboken fungerar i verkligheten. ISO Handboken utformar vi med så lite text som möjligt då blir den lätt att hitta i. När Certifieringsföretaget genomfört certifieringen så kan det långsiktiga förbättringsarbetet ta fart på alvar. Det största förbättringsarbetet utgår från att hantera avvikelser och att ha bra målstyrning. Ibland löser inte system och certifiering alla problem, där kan vi bistå med metoder för att förebygga och avhjälpa fel så att felkostnaderna reduceras steg för steg. Tveka inte att kontakta oss när det gäller certifiering det finns alltid en lösning på era problem, vår långa erfarenhet i branschen gör att vi har en gedigen erfarenhetsbank att hämta lösningar ifrån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>